Komisyonlar

İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortam, eğitim-öğretim kalitesi, mezun ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler konularında izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludurlar. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşılabilir.Bölüm Komisyonları

 • Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi (EKG) Komisyonu

  Prof.Dr. Kadir GÜLER (Bölüm Başkanı)
  Doç.Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Bölüm Başkan Yrd.)
  Prof.Dr. Tülay Aksu ÖZKUL (Yürütücü)
  Y.Doç.Dr. Burcu GÜNEŞ (Yürütücü Yardımcısı)
  Doç.Dr. Gül POLAT TATAR
  Y.Doç.Dr. Berrak TEYMUR
  Doç.Dr. Aykut ŞENOL
  Doç.Dr. Mehmet ÖZGER
  Doç.Dr. Özkan ŞENGÜL
  Y.Doç.Dr. Şükriye İYİNAM
  Y.Doç.Dr. Cüneyt VATANSEVER
  Y.Doç.Dr. Akif KUTLU
  Araş.Gör.Dr. Mehmet Günhan AKSOYLU
  Araş.Gör.Dr. Cem DEMİR
  Araş.Gör.Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU
  Araş.Gör.Dr. Atilla DAMCI
  Araş.Gör. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK
  Araş.Gör. Halil İbrahim BURGAN
  Araş.Gör. Seda KONOR
  Araş.Gör. Hazal YILMAZ
  Araş.Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK

 • Web Sayfası Komisyonu

  Y.Doç.Dr. Oğuz GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)
  Öğr.Gör.Dr. Murat YILMAZ
  Araş.Gör.Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU

 • Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu

  Y.Doç.Dr. H. Onur TEZCAN

 • Burs Komisyonu

  Prof.Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Mustafa GENÇOĞLU
  Doç.Dr. Bekir Yılmaz PEKMEZCİ
  Araş.Gör.Dr. Erol LALE
  Araş.Gör.Dr. Mustafa HATİPOĞLU
  Araş.Gör. Erol DEMİRKAN

 • Ders Anket Komisyonu

  Prof.Dr. Kutlu DARILMAZ (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Yavuz DURGUN
  Araş.Gör.Dr. Müge BALKAYA
  Araş.Gör. Harun TÜRKOĞLU
  Araş.Gör. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKAYIKÇI
  Araş.Gör.Dr. Bahar AYHAN
  Araş.Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK
  Araş.Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU
  Araş.Gör. Halil İbrahim BURGAN
  Araş.Gör. Hazal YILMAZ

 • Anket Okutma ve Ders Değerlendirme Komisyonu

  Araş.Gör.Dr. Yıldır AKKAYA (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Merve ERMİŞ
  Araş.Gör. Sedat KÖMÜRCÜ

 • Yeni Giren Öğrenci Anketleri Komisyonu

  Doç.Dr. Filiz PİROĞLU (Komisyon Başkanı)
  Öğr.Gör.Dr. Faik İYİNAM
  Y.Doç.Dr. Mecit ÇELİK
  Dr.Müh. Ayşe TOKSÖZ
  Araş.Gör. Adem KARASU

 • Ekip Çalışması Anketleri Komisyonu

  Prof.Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Mehmet Sefa ORAK

 • Öğretim Üyesi Anketleri Komisyonu

  Prof.Dr. Güliz BAYRAMOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Y.Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL

 • Staj Anketi Komisyonu

  Prof.Dr. Konuralp GİRGİN (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Hafzullah AKSOY

 • Mezunlar Anketi Komisyonu

  Araş.Gör.Dr. Müge BALKAYA
  Araş.Gör.Dr. Sibel GÜREL

 • İşveren Anketi Komisyonu

  Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
  Öğr.Gör.Dr. Murat KURUOĞLU

 • Çıkış Anketi Komisyonu

  Doç.Dr. Oral YAĞCI (Komisyon Başkanı)
  Y.Doç.Dr. Osman BULUT

 • Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

  Araş.Gör.Dr. Gökhan ÇEVİKBİLEN
  Öğr.Gör.Dr. Murat YILMAZ

 • Denklik Komisyonu

  Prof.Dr. Canan TAŞDEMİR
  Prof.Dr. Abdullah Hilmi LAV
  Prof.Dr. Ali Osman ATAHAN

 • Ders Komisyonu

  Doç.Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
  Y.Doç.Dr. Oğuz GÜNEŞ
  Y.Doç.Dr. Barış ERKUŞ
  Y.Doç.Dr. Onur TEZCAN
  Y.Doç.Dr. Ece BAYAT  
  Y.Doç.Dr. Tarkan ERDİK
  Y.Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL 
  Y.Doç.Dr. Pınar ÇAĞLAYAN   
  Öğr.Gör.Dr. Feyzi HAZNEDAROĞLU 
  Araş.Gör.Dr. Yıldır AKKAYA

 • ÇAP Komisyonu

  Prof.Dr. Abdullah GEDİKLİ
  Y.Doç.Dr. Berrak TEYMUR
  Doç.Dr. Emre Gürkan GÜRCANLI

 • Danışman Atama Komisyonu

  Y.Doç.Dr. Özgür EKİNCİOĞLU
  Y.Doç.Dr. Ünal Anıl DOĞAN

 • Erasmus Komisyonu

  Doç.Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
  Y.Doç.Dr. Cüneyt VATANSEVER

 • Bölüm Tanıtım Komisyonu

  Doç.Dr. Gül POLAT TATAR (Fakülte Koordinatörü)
  Doç.Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
  Doç.Dr. Özkan ŞENGÜL
  Y.Doç.Dr. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE
  Araş.Gör.Dr. Sibel GÜREL
  Araş.Gör.Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK
  Araş.Gör.Dr. Atilla DAMCI
  Araş.Gör. Erman Yiğit TUNCEL

 • Staj Komisyonu

  Y.Doç.Dr. Hale ERGÜN (Komisyon Başkanı)
  Y.Doç.Dr. Erdem ÜNAL
  Y.Doç.Dr. Özden ÇAĞLAYAN
  Öğr.Gör. Bahattin KİMENÇE
  Araş.Gör.Dr. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU
  Araş.Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
  Araş Gör. Tuğba BAYTAK
  Araş.Gör. Ayşegül BAYIN SARIAHMETOĞLU
  Araş.Gör. Gözde BAKİOĞLU
  Araş.Gör. Yavuz Selim GÜÇLÜ
  Araş.Gör. Befrin Neval BİNGÖL
  Araş.Gör. Sinan ERUÇAR
  Yük.Müh. Sabahat TOPUZ KİREMİTÇİ

 • SUNY Staj Komisyonu

  Y.Doç.Dr. Pelin ALPKÖKİN (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Erman Yiğit TUNCEL
  Araş.Gör. Adil Orçun KAYA

 • İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

  Doç.Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Engin ORAKDÖĞEN

 • Erasmus Ders İntibak Komisyonu

  Prof.Dr. Yılmaz AKKAYA
  Prof.Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN
  Prof.Dr. Alper İLKİ
  Doç.Dr. Ercan YÜKSEL
  Prof.Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
  Prof.Dr. Ayşen M. LAV
  Prof.Dr. Güliz BAYRAMOĞLU
  Doç.Dr. Deniz Artan İLTER
  Y.Doç.Dr. Ali UYUMAZ

 • Akademik Etkinlikler Komisyonu

  Doç.Dr. Beyza TAŞKIN (Komisyon Başkan)
  Öğr.Gör.Dr. Feyzi HAZNEDAROĞLU (İnşaat Müh.- Yapı İşletmesi)
  Araş.Gör.Dr. Atila SEZEN (İnşaat Müh.- Geoteknik)
  Araş.Gör.Dr. Erol LALE (İnşaat Müh.-Betonarme)
  Araş.Gör.Dr. Nilay ÇELİK MUHTAROĞLU (İnşaat Müh.- Yapı Statiği)
  Araş.Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU (İnşaat Müh.- Yapı Malzemesi)
  Araş.Gör. Gülçin TEKİN ÖZKAN (İnşaat Müh. - Mekanik)
  Araş.Gör. Göker AKSOY (İnşaat Müh.-Ulaştırma)
  Araş.Gör. İsmail DABANLI (İnşaat Müh.- Hidrolik)
  Araş Gör. Adem KARASU (İnşaat Müh.- Ahşap Çelik)

 • Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

  Doç.Dr. Şenol ATAOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Mehmet ÖZGER

 • Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

  Doç.Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Ahmet GÜLLÜ

 • Fakülte Seçim Üst Kurulu

  Doç.Dr. Fethi KADIOĞLU

 • Mevlana Değişim Programı Komisyonu

  Doç.Dr. Esin ERGEN (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Cavidan YORGUN

 • AR-GE Komisyonu

  Doç.Dr. Ercan YÜKSEL (Komisyon Başkanı)
  Öğr.Gör.Dr. Nilay ELGİNÖZ KANAT
  Araş.Gör.Dr. Erol LALEFakülte Komisyonları

Fakülte Komisyonları'nın ayrıntılı listesi için tıklayınız.