Haberler / Duyurular


Poster Günleri: Yüksek Lisans & Doktora Tez ve Proje Araştırmaları

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.

Poster Günü: Doktora Tez ve Proje Araştırmaları

3 Temmuz 2020 Cuma 14:30

Poster Günü: Yüksek Lisans Tez ve Proje Araştırmaları

1 Temmuz 2020 Çarşamba 14:00

Panel: Lisansüstü Eğitimde Başarıya Giden Yol

16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:30-16:30

Betonarme Yapılar Semineri - 6 Şubat 2020 - SD Kültür Merkezi

Prof. Dr. Zeki Hasgür, Prof. Dr. Metin Aydoğan, Doç. Dr. A. Necmettin Gündüz Onuruna

Seminer: Deprem Yalıtımı Teknolojisi ve Uygulamasında...

İnşaat Fakültesi Konferans Salonu 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:00 – 12:30
Haber & Duyuruların Tümünü Görütüle


İnşaat Mühendisliği

main


Halen uygulanmakta olan en eski mühendislik dalı olan İnşaat Mühendisliği, barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı, büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri gibi çok çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. 

Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan fabrikalardan barajlara, yollardan havaalanlarına kadar sayısız eserlerde İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yetişen mühendislerin emeği ve alınteri bulunmaktadır.

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, asırlardır üzerine aldığı kaliteli İnşaat Mühendisleri yetiştirme misyonunu bugün de başarıyla yerine getirmekte, çağın koşullarına uygun olarak eğitim sistemini geçmişten gelen büyük bilgi birikimiyle sürekli olarak geliştirmekte ve yeni yüzyılın gereklerine cevap verecek yapısal dönüşümleri gerçekleştirmektedirabet-logoİTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (Engineering Accreditation Comission - EAC)  tarafından akredite edilmiştir.  
www.abet.org