INS
TercihGunleri
08
Şub 2018
On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışması

Bölümümüz Değerli Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri:

On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışmasıyla ilgili T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yazısı ekte sunulmuştur.

On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışması